MODULE 1: PENGENALAN

Di module ini anda akan belajar tentang pengenalan dan perkara-perkara asas dalam membina sesebuah website dengan menggunakan website building platform (Content Management System-CMS) yang sangat popular ketika ini, iaitu WordPress. Antara perkara-perkara yang anda akan belajar melalui module pengenalan WordPress ini ialah:

  1. Membeli Domain Serta Hosting
  2. Memasang Platfrom: WordPres
  3. WordPress Dashboard Element
  4. Memasang Theme Serta Plugin
  5. Memasang Menu Pada Website